083170982407

Kontak Person

Jl. Ade Irma Suryani Nasution, No. 11. Metro Pusat. Kota Metro

08:00 - 16;00 WIB

Senin-Jumat

Arti dan Lambang PKK

Adapun arti dari warna-warna yang terdapat dalam lambang PKK ini adalah :

Biru melambangkan suasana damai, aman, tentram dan sejahtera.

Putih melambangkan kesucian dan ketulusan untuk suatu tujuan dan itikad

Kuning melambangkan keagungan cita – cita.

Hitam melambangkan kekekalan / keabadian.

Arti setiap komponen yang terdapat dalam lambang PKK :

Segilima melambangkan Pancasila sebagai dasar Gerakan PKK.

Bintang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

17 butir kapas, 8 buah simpul pengikat, 45 butir padi melambangkan kemerdekaan RI dan kemakmuran.

Alokade melingkar melambangkan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan segala kegiatan dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam aspek kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan Ketahanan Nasional.

Rangkaian Mata Rantai melambangkan masyarakat yang terdiri dari keluarga – keluarga sebagai unit terkecil yang merupakan sasaran Gerakan PKK.

Lingkaran Putih melambangkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

10 buah ujung tombak yang tersusun merupakan bunga melambangkan gerakan masyarakat dalam pembangunan dengan melaksanakan 10 Program Pokok PKK dan sasarannya keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat

Arti keseluruhan lambang PKK :
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) yang merupakan gerakan nasional untuk pembangunan keluarga, berazaskan Pancasila dan UUD 1945 dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan untuk menghimpun, menggerakkan dan membina masyarakat untuk melaksanakan 10 Program Pokok PKK dengan sasaran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera yang selalu hidup dalam suasana damai, aman, tertib, tentram, makmur dan sejahtera dalam rangka Ketahanan Nasional.

 0 total views